در مدرسۀ مجازی مینا، شما می توانید دانش و مهارت زبان فارسی خود را بسنجید، و بر اساس آن سطح و درس مناسبی را انتخاب کنید و پیش بروید.

توجه داشته باشید که بعد از انتخاب درس مناسب با سطح خود، به درس های قبل از آن نیز دسترسی دارید تا بتوانید دانش و مهارت زبان فارسی خود را مرور و تقویت کنید. پس از انجام گذراندن درس مناسب با سطح خود، می توانید به درس بعد از آن دسترسی داشته باشید. توصیه می کنیم حتما بعد از گذراندن هر درس، در کلاس زنده شرکت کنید و با یک معلم فارسی زبان، مهارت خود را تقویت کنید.

برای انجام آزمون تعیین سطح، گام های زیر را بردارید. همچنین می توانید با تماشای ویدئوی زیر، این مرحله ها را مشاهده کنید.

مرحله های انجام آزمون تعیین سطح:

  1. ابتدا ثبت  نام و سپس وارد حساب کاربری خود شوید.
  2. لطفا به تمام پرسش ها پاسخ دهید و روی دکمه پایان کلیک کنید تا نتیجه آزمون را مشاهده کنید.
  3. توجه داشته باشید که بعد از مشاهدۀ نتیجه، نمی توانید آزمون را دوباره انجام دهید.
  4. پنجره را ببندید و آزمون را انجام دهید.
  5. نتیجۀ آزمون را مشاهده کنید.
  6. روی سطح خود کلیک کنید.
  7. اکنون می توانید درس های مناسب با سطح خود را ببینید.